خدمات سایت


متن کامل خبر

نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب راهنمایی رانندگی

آرشیو
یکی از مهم ترین مهارت های رانندگی آشنایی با طرز کار قطعات خودرو است و یک راننده ی حرفه ایی باید این توانایی را داشته باشد که حداقل عیوب ساده را شخصا رفع کند ...
1398/03/26 10:20:36 ق.ظ
تعداد بازدید: 250 , تعداد آرا:1

یکی از مهم ترین مهارت های رانندگی آشنایی با طرز کار قطعات خودرو است  و یک راننده ی حرفه ایی باید این توانایی را داشته باشد که  حداقل عیوب ساده را شخصا رفع کند .درست پیش از حرکت و شروع به رانندگی بایستی قسمت هایی از اتومبیل را بررسی کرد .باید چندین قطعه موجود در اتومبیل را بشناسیم و اطلاعاتی در مورد این قطعات داشته باشیم .و بعد از شناختن این قطعات باید در مورد سرویس و نگهداری این قطعات نیز اطلاعاتی داشته باشیم .در این بخش به تعدادی از سیستم ها و قطعات مهم و کاربردی خودرو اشاره میکنیم و سپس نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب آنها را بررسی میکنیم :

قطعات مهم و کاربردی خودرو ( مناسب نمونه سوالات فنی آیین نامه اصلی)

موتور : موتور دستگاهی است که انرژی حرارتی و شیمیایی موجود در سوخت را به انرژی جنبشی یا میکانیکی تبدیل میکند . هوا و سوخت با نسبت معین و مشخصی وارد موتور شده و از نیروی حاصل از انفجار انها تولید قدرت میشود .موتور خودرو دارای یک ورودی و یک خروجی است .ورودی آن هوا و سوخت است و خروجی آن نیز انرژی تولید شده و ذخیره شده در میل لنگ دوار و چرخ طیار  میباشد .

صافی یا فیلتر هوا : در مسیر هوای ورودی به موتور قرار داشته و وظیفه ی آن ممانعت از ورود گرد و غبار و دیگر ذرات معلق به داخل موتور و فضای احتراق میباشد .

سیستم روغن کاری : مهمترین وظیفه ی روغن چرب کنندگی و روان کاری قطعات در حین کار میباشد .روغن کاری در عین حالی که از ساییدگی قطعات جلوگیری میکند ، باعث خنک شدن انها نیز میشود .

فیلتر روغن : در صورت نبودن فیلتر روغن ، ذرات معلق میتوانند وارد مجراها و محلهای روغنکاری شده و به بخش های مختلف موتور به ویژه سطح داخلی سیلندر ها آسب برسانند .

سیستم تعلیق : علاوه بر تامین راحتی راننده و سرنشینان هر خودرو در حین حرکت ، وظیفه ی حفظ تعادل و پایداری خودرو را نیز به هنگام عبور از پستی یا بلندی های راه به عهده دارد .

نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب

سوال 1 : روغن موتور هر چند وقت یکبار باید تعویض گردد ؟

الف : در حدود 8 تا 10 هزار کارکرد

ب : هر ماه یکبار

ج : هر سه ماه یکبار

د : در حدود 2 تا 5 هزار کارکرد

جواب : گزینه ی الف

سوال 2 : سطح روغن موتور هر چند وقت یکبار باید بررسی گردد ؟

الف : هرروز

ب : یکبار در ماه

ج : هفته ایی یکبار

د : هر 2 هزارکیلومتر کارکرد

جواب : گزینه ی ج

سوال 3 : در زمان دیدن گیج روغن در چه حالت باید روغن مورد بررسی قرار گیرد ؟

الف : سطح روغن از علامت حک شده در گیج بالاتر باشد

ب : سطح روغن از علامت حک شده روی گیج پایین تر باشد

ج : سطح روغن بین علامت حک شده روی گیج باشد

د : مورد 1 و 2

جواب : گزینه ی د

سوال 4 : چه زمانی توصیه میشود فیلتر روغن شود ؟

الف : هر بار تعویض روغن

ب : هر 20 هزار کیلومتر

ج : هر 10 هزار کیلومتر

د : هر 15 هزار کیلومتر

جواب : گزینه ی ج

سوال 5 : روغن گیربکس (واسکازین ) چه زمانی نیاز به کنترل دارد ؟

الف : یکبار در ماه

ب : یکبار در هفته

ج : هر 10 هزار کیلومتر

د : هر بار تعویض روغن

جواب : گزینه ی د

سوال 6 : روغن جعبه دنده (گیربکس یا واسکازین) هر چند کیلومتر پیمایش نیاز به تعویض دارد ؟

الف : هر 30 هزار کیلومتر

ب : هر 20 هزار کیلومتر

ج : هر 40 هزار کیلومتر

د : هر 50 هزار کیلومتر

جواب : گزینه ی الف

سوال 7 :آب رادیاتور هر چند وقت یکبار نیاز به کنترل دارد ؟

الف : هر روز

ب : سه روز یکبار

ج : هفته ای یک بار

د : یکبار در ماه

جواب : گزینه ی ج

سوال 8 : ضد یخ چه عملی در رادیاتور انجام میدهد ؟

الف : جلوگیری از یخ زدگی آب رادیاتور

ب : به تاخیر اندازی نقطه ی جوش آب

ج : جلوگیری از زنگ زدگی رادیاتور و قطعات

د : تمام موارد

جواب : گزینه ی د

سوال 9 : در شرایط جوش آوردن موتور چه کاری باید انجام داد ؟

الف : موتور را خاموش کرده و روی موتور آب میریزیم

ب : موتور را نباید خاموش کرد و در رادیاتور را باز نمیکنیم و با احتیاط مقداری آب روی رادیاتور میریزیم

ج : موتور را خاموش کرده و درب رادیاتور را باز میکنیم و مقداری آب داخل رادیاتور میریزیم

د : تا تعمیرگاه به راه خود ادامه میدهیم

جواب : گزینه ی ب

سوال 10 : عمر تسمه تایم بسته به نوع خودرو میتواند بین ...........باشد .

الف : 50 تا 100 هزار کیلومتر

ب : 40 تا 70 هزار کیلومتر

ج : 60 تا 90 هزار کیلومتر

د : هیچکدام

جواب : گزینه ی ج

نمونه سوالات آیین نامه  رانندگی با جواب

سوال 11 : فیلتر هوا توصیه میشود هر چند وقت یکبار تعویض شود ؟

الف : یکبار در ماه

ب : هفته ایی یکبار

ج : هر 20 هزار کیلومتر

د : هر بار تعویض روغن موتور

جواب : گزینه ی د

سوال 12 : سطح آب مخزن توصیه میشود هر چند وقت یکبار کنترل شود ؟

الف : هفته ایی یک بار

ب : یکبار در ماه

ج : روزی یکبار

د : هیچکدام

جواب : گزینه ی الف

سوال 13 : چه زمانی تایر نیاز به تعویض دارد ؟

الف : ارتفاع آج به کمتر از 5/1 میلی متر برسد

ب : ارتفاع آج به کمتر از 1 میلی متر برسد

ج : ارتفاع آج به کمتر از 2 میلی متر برسد

د : هر سال یکبار

جواب : گزینه ی ج

سوال 14 : محل تایر ها باید هر ........ تعویض نمود تا تمام آنها به طور یکسان تحت سایش قرار گیرند .

الف : هر 5 هزار کیلومتر

ب : هر 10 هزار کیلومتر

ج : هر 20 هزار کیلومتر

د : هر سه ماه یکبار

جواب : گزینه ی الف

سوال 15 : وضعیت باد تایر ها هر چند وقت یکبار باید مورد بررسی قرار گیرد ؟

الف : هر ماه یکبار

ب : هر سه ماه یکبار

ج : هر 5 هزار کیلومتر

د : هفته ایی یکبار

جواب : گزینه ی د

نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی

سوال 16 : کدام مورد موجب ساییدگی نامتوازن یا بیش از حد تایر ها میشود ؟

الف : تنظیم نبودن فرمان

ب : عدم تنظیم چرخ ها

ج : عدم تنظیم ترمز ها

د : همه ی موارد

جواب : گزینه ی د

سوال 17 : سیستم هدایت فرمان یا جلوبندی هر چند وقت یکبار باید توسط مراکز مجاز مورد بازرسی و کنترل قرار گیرد ؟

الف : یکبار در سال

ب : یکبار در ماه

ج : سه ماه یکبار

د : شش ماه یکبار

جواب : گزینه ی د

سوال 18 : چه زمانی سیستم هدایت و فرمان پذیری معیوب است ؟

الف : در صورتی که فرمان دارای خلاصی نباشد

ب : خلاصی ان بیش از حد مجاز باشد

ج : خلاصی آن حدود 2 یا 3 سانتی متر باشد

د : مورد 1 و 2

جواب : گزینه ی د

سوال 19 : در باتری های آبی میزان آب باتری

چه زمان مورد بررسی و کنترل میگیرد ؟

الف : هر 5 هزار کیلومتر

ب : هر 10 هزار کیلومتر

ج : هر 20 هزار کیلومتر

د : هر 15 هزار کیلومتر

جواب : گزینه ی ب

سوال 20 : مبدل کاتالیسی چه زمانی نیاز به تعویض دارد ؟

الف : هر 100 هزار کیلومتر

ب : هر 150 هزار کیلومتر

ج : بین 60 تا 80 هزار کیلومتر

د : بین 100 تا 150 هزار کیلومتر

جواب : گزینه ی ج

سوال 21 : این وسیله از ورود بخار های بنزین به فضای آزاد جلوگیری میکند .

الف : کاتالیست

ب : کنیستر

ج : فیلتر بنزین

د : فیلتر هوا

جواب : گزینه ی ب

سوال 22 : کنیستر هر چند وقت یکبار نیاز به تعویض دارد ؟

الف : هر دوسال یکبار

ب : هر سال یکبار

 ج : هر 6 ماه یکبار

د : هر بار تعویض روغن موتور

جواب : گزینه ی الف

نکات مهم و کلیدی:

مقدار حجم روغن موتور در خودروهای مختلف متفاوت است .در انواع مختلف خودروهای سواری ، مقدار این روغن میتواند بین 4 تا 6 لیتر باشد .البته این مقدار در هر خودرو دقیقا مشخص و معین میباشد .

عمر مطلوب روغن موتور بستگی به میزان استفاده از خودرو و همچنین کیفیت روغن خریداری شده دارد .روغن های معمولی در حدود 8 تا 10 هزار کیلومتر کارایی دارند .

دسته کم هفته ایی یک بار به وسیله ی یک بار به وسیله ی سیم یا گیج روغن ، سطح روغن موتور را کنترل نمایید .

توصیه میشود فیلتر روغن در هر 10 هزار کیلومتر پیمایش خودرو تعویض گردد.

هر زمان که روغن موتور تعویض میشود ضروری است که سطح روغن گیربکس نیز کنترل شود و در صورت کمبود روغن به آن اضافه شود .البته بعد از هر 30 هزار کیلومتر پیمایش (به طور تقریبی معادل یک سال ) توصیه میشود که روغن جعبه دنده به کل عوض شود .

دسته کم هفته ایی یک مرتبه در رادیاتور را باز کنید و سطح آب داخل آن را کنترل نمایید .اگر سطح آب بیش از 2 یا 3 سانتی متر افت کرده است ، در حد نیاز به ان آب اضافه کنید .توصیه میشود برای این کار از آب مقطر استفاده کنید .

آب رادیاتور و سیستم خنک کاری بهتر است سالی یک مرتبه تخلیه و سپس به طور مجدد آب گیری شود .و استفاده از ضد یخ به همراه ان نیز ضروری است .مایع ضد یخ علاوه بر جلوگیری از یخ زدگی آب نقطه ی جوش را نیز به تاخیر می اندازد .

ضد یخ همچنین در جلوگیری از زنگ زدگی رادیاتو و قطعات سیستم خنک کاری موثر است .

تسمه تایم دارای عمر مشخصی میباشد .عمر این تسمه بسته به نوع خودرو میتواند بین 60 تا 90 هزار کیلومتر باشد .

توصیه میشود در هر بار تعویض روغن موتور ، فیلتر هوا نیز تعویض کردد .

ارتفاع آج در تایر نو بیش از 9 میلی متر است ، در صورتی که این ارتفاع به کمتر از 2 میلی متر برسد توصیه میشود که تایر تعویض گردد .

توصیه میشود وضعیت باد تمامی تایر ها هر هفته مورد کنترل و بازدید قرار گیرد .کم بودن باد تایر مصرف وخت خودرو را افزایش خواهد داد.اگر باد تایر بیش از حد مجاز باشد ، سطح اتصال تایر با زمین در کمترین حد خود قرار میگیرد و فرمان پذیری تایر در چنین شرایطی مختل خواهد شد .

مواردی مانند تنظیم نبودن فرمان ، عدم تنظیم چرخ ها و عدم تنظیم ترمز ها میتواند موجب ساییدگی نامتوازن یا بیش از حد تایر ها شود .

کنیستر که جزو سیستم سوخت رسانی به موتور محسوب میشود از ورود بخار های بنزین به فضای آزاد جلوگیری میکند و عمر مفید ان حدود 2 سال میباشد .

منبع :
به این خبر امتیاز بدهید :
کلمات کلیدی :
  • رانندگی,
  • آئین نامه رانندگی,
هیچ نظری برای این خبر ثبت نشده است! اولین نفری باشید که نظری را ارسال می کند!
Captcha
چه طور سفر با اتوبوس را خوشایند سازیم؟ image چه طور سفر با اتوبوس را خوشایند سازیم؟ 1398/06/24

سفر با اتوبوس هم یکی از گزینه‌هایی است که مسافران برای سفر و رسیدن به مقصد است، پیش روی خود می‌بینند.

امتیاز:
تعداد بازدید: 47

یک ایده خوب که اجرایی شد؛ اجاره نردبان پاسخ به نیازی که سالها پنهان مانده بود! image یک ایده خوب که اجرایی شد؛ اجاره نردبان پاسخ به نیازی که سالها پنهان مانده بود! 1398/06/20

در دنیای کسب و کار، گنج ها زیر خاک یا در دل کوهها پنهان نیست. برای مثال در حالیکه مستندات کافی وجود دارد که نردبان، از عصر باستان مورد استفاده بشر بوده است. اما ...

امتیاز:
تعداد بازدید: 278

بررسی حافظه SSD  image بررسی حافظه SSD 1398/05/16

دلایل متفاوتی وجود دارد که کم کم دوره هارد دیسک ها تمام می شود. به طور مثال در زمان روشن شدن سیستم کامپیوتر و بالا آمدن ویندوز باید مدت زمان زیادی به صفحه نمایش و کلمه WELCOME خیره شوید. و یا در مورد گیمرها که زمان زیادی را برای لود شدن بازی خود صرف می کنند و...

امتیاز:
تعداد بازدید: 181

بهترین اسپیکر کامپیوتر 2019: بهترین سیستم های صوتی برای رایانه شخصی شما image بهترین اسپیکر کامپیوتر 2019: بهترین سیستم های صوتی برای رایانه شخصی شما 1398/05/15

تعداد کمی از افراد با خرید هدفون یا هدست برای شنیدن صدای واقعی از طریق رایانه ی شخصی خود استفاده می کنند. به هر حال استفاده از هدفون به طور روزانه همیشه راحت ترین تجربه نیست.

امتیاز:
تعداد بازدید: 95

همه چیز در رابطه با سفر زمینی به ارمنستان image همه چیز در رابطه با سفر زمینی به ارمنستان 1398/05/09

سفر به هر مقصد و با هر هدفی که باشد تجربه ای منحصر بفرد است. در سفر نه تنها با شهرها و کشورهای جدید آشنا می‌شویم، بلکه امکان آشنایی با فرهنگ‌های مردم در نقاط مختلف را خواهیم داشت ...

امتیاز:
تعداد بازدید: 214

ده ویدئو پروژکتور برتر کلاسی سال 2019 image ده ویدئو پروژکتور برتر کلاسی سال 2019 1398/04/22

ویدئو پروژکتورهای کلاسی یا آموزشی معمولاً به آن دسته از ویدئو پروژکتورهایی اطلاق می‌شود که مناسب کلاس‌های درس دانشگاه، مدارس و یا اتاق‌های کنفرانس شرکت‌ها وادارات هست. ویژگی بارز این ویدئو پروژکتورها کیفیت مناسب در کنار قیمت منطقی می‌باشد.

امتیاز:
تعداد بازدید: 610

معرفی بهترین فلش مموری های 2019 image معرفی بهترین فلش مموری های 2019 1398/04/17

خرید یک فلش مموری برای نیازهای شما ضروری است، مهم نیست که به چه منظوری از این ابزار استفاده می کنید، در اینجا میخواهیم نگاهی داشته باشیم به بهترین فلش مموری ها برای ذخیره فایل های شما، که به شما کمک کند تا...

امتیاز:
تعداد بازدید: 403

نحوه اسکن تلویزیون سامسونگ برای ویروس ها image نحوه اسکن تلویزیون سامسونگ برای ویروس ها 1398/04/04

خانه های ما به طور روزافزون با دستگاههایی پر می شوند که قابلیت اتصال به شبکه را دارند، این دستگاهها شامل نرم افزارهای آسیب پذیری هستند که ممکن است ویروس ها به آن حمله کنند و برای دستگاههای هوشمند که هروز استفاده می کنیم، حمله می تواند فاجعه بار باشد.

امتیاز:
تعداد بازدید: 257

کشف استخوان های کوروش کبیر image کشف استخوان های کوروش کبیر 1398/04/03

کمتر کسی را می توان یافت که کوروش کبیر را نشناسد به شکلی که گردشگران از اروپا و حتی آمریکا برای بازدید از آرامگاه و مجموعه تاریخی پاسارگاد به ایران سفر می کنند.

امتیاز:
تعداد بازدید: 335

نکات ضروری سفر در تابستان  image نکات ضروری سفر در تابستان 1398/03/25

تا شروع تابستان و آغاز تعطیلات فاصله زیادی نمانده است. سفرهای تابستانی یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های خانواده‌های ایرانی در این روزهای گرم است چون می‌توانند با خیال راحت و بدون داشتن دغدغه درس و مدرسه فرزندانشان به شهرها و کشورهای مختلف سفر کنند.

امتیاز:
تعداد بازدید: 27