خدمات سایت


متن کامل خبر

نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب راهنمایی رانندگی

آرشیو
یکی از مهم ترین مهارت های رانندگی آشنایی با طرز کار قطعات خودرو است و یک راننده ی حرفه ایی باید این توانایی را داشته باشد که حداقل عیوب ساده را شخصا رفع کند ...
1398/03/26 10:20:36 ق.ظ

یکی از مهم ترین مهارت های رانندگی آشنایی با طرز کار قطعات خودرو است  و یک راننده ی حرفه ایی باید این توانایی را داشته باشد که  حداقل عیوب ساده را شخصا رفع کند .درست پیش از حرکت و شروع به رانندگی بایستی قسمت هایی از اتومبیل را بررسی کرد .باید چندین قطعه موجود در اتومبیل را بشناسیم و اطلاعاتی در مورد این قطعات داشته باشیم .و بعد از شناختن این قطعات باید در مورد سرویس و نگهداری این قطعات نیز اطلاعاتی داشته باشیم .در این بخش به تعدادی از سیستم ها و قطعات مهم و کاربردی خودرو اشاره میکنیم و سپس نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب آنها را بررسی میکنیم :

قطعات مهم و کاربردی خودرو ( مناسب نمونه سوالات فنی آیین نامه اصلی)

موتور : موتور دستگاهی است که انرژی حرارتی و شیمیایی موجود در سوخت را به انرژی جنبشی یا میکانیکی تبدیل میکند . هوا و سوخت با نسبت معین و مشخصی وارد موتور شده و از نیروی حاصل از انفجار انها تولید قدرت میشود .موتور خودرو دارای یک ورودی و یک خروجی است .ورودی آن هوا و سوخت است و خروجی آن نیز انرژی تولید شده و ذخیره شده در میل لنگ دوار و چرخ طیار  میباشد .

صافی یا فیلتر هوا : در مسیر هوای ورودی به موتور قرار داشته و وظیفه ی آن ممانعت از ورود گرد و غبار و دیگر ذرات معلق به داخل موتور و فضای احتراق میباشد .

سیستم روغن کاری : مهمترین وظیفه ی روغن چرب کنندگی و روان کاری قطعات در حین کار میباشد .روغن کاری در عین حالی که از ساییدگی قطعات جلوگیری میکند ، باعث خنک شدن انها نیز میشود .

فیلتر روغن : در صورت نبودن فیلتر روغن ، ذرات معلق میتوانند وارد مجراها و محلهای روغنکاری شده و به بخش های مختلف موتور به ویژه سطح داخلی سیلندر ها آسب برسانند .

سیستم تعلیق : علاوه بر تامین راحتی راننده و سرنشینان هر خودرو در حین حرکت ، وظیفه ی حفظ تعادل و پایداری خودرو را نیز به هنگام عبور از پستی یا بلندی های راه به عهده دارد .

نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب

سوال 1 : روغن موتور هر چند وقت یکبار باید تعویض گردد ؟

الف : در حدود 8 تا 10 هزار کارکرد

ب : هر ماه یکبار

ج : هر سه ماه یکبار

د : در حدود 2 تا 5 هزار کارکرد

جواب : گزینه ی الف

سوال 2 : سطح روغن موتور هر چند وقت یکبار باید بررسی گردد ؟

الف : هرروز

ب : یکبار در ماه

ج : هفته ایی یکبار

د : هر 2 هزارکیلومتر کارکرد

جواب : گزینه ی ج

سوال 3 : در زمان دیدن گیج روغن در چه حالت باید روغن مورد بررسی قرار گیرد ؟

الف : سطح روغن از علامت حک شده در گیج بالاتر باشد

ب : سطح روغن از علامت حک شده روی گیج پایین تر باشد

ج : سطح روغن بین علامت حک شده روی گیج باشد

د : مورد 1 و 2

جواب : گزینه ی د

سوال 4 : چه زمانی توصیه میشود فیلتر روغن شود ؟

الف : هر بار تعویض روغن

ب : هر 20 هزار کیلومتر

ج : هر 10 هزار کیلومتر

د : هر 15 هزار کیلومتر

جواب : گزینه ی ج

سوال 5 : روغن گیربکس (واسکازین ) چه زمانی نیاز به کنترل دارد ؟

الف : یکبار در ماه

ب : یکبار در هفته

ج : هر 10 هزار کیلومتر

د : هر بار تعویض روغن

جواب : گزینه ی د

سوال 6 : روغن جعبه دنده (گیربکس یا واسکازین) هر چند کیلومتر پیمایش نیاز به تعویض دارد ؟

الف : هر 30 هزار کیلومتر

ب : هر 20 هزار کیلومتر

ج : هر 40 هزار کیلومتر

د : هر 50 هزار کیلومتر

جواب : گزینه ی الف

سوال 7 :آب رادیاتور هر چند وقت یکبار نیاز به کنترل دارد ؟

الف : هر روز

ب : سه روز یکبار

ج : هفته ای یک بار

د : یکبار در ماه

جواب : گزینه ی ج

سوال 8 : ضد یخ چه عملی در رادیاتور انجام میدهد ؟

الف : جلوگیری از یخ زدگی آب رادیاتور

ب : به تاخیر اندازی نقطه ی جوش آب

ج : جلوگیری از زنگ زدگی رادیاتور و قطعات

د : تمام موارد

جواب : گزینه ی د

سوال 9 : در شرایط جوش آوردن موتور چه کاری باید انجام داد ؟

الف : موتور را خاموش کرده و روی موتور آب میریزیم

ب : موتور را نباید خاموش کرد و در رادیاتور را باز نمیکنیم و با احتیاط مقداری آب روی رادیاتور میریزیم

ج : موتور را خاموش کرده و درب رادیاتور را باز میکنیم و مقداری آب داخل رادیاتور میریزیم

د : تا تعمیرگاه به راه خود ادامه میدهیم

جواب : گزینه ی ب

سوال 10 : عمر تسمه تایم بسته به نوع خودرو میتواند بین ...........باشد .

الف : 50 تا 100 هزار کیلومتر

ب : 40 تا 70 هزار کیلومتر

ج : 60 تا 90 هزار کیلومتر

د : هیچکدام

جواب : گزینه ی ج

نمونه سوالات آیین نامه  رانندگی با جواب

سوال 11 : فیلتر هوا توصیه میشود هر چند وقت یکبار تعویض شود ؟

الف : یکبار در ماه

ب : هفته ایی یکبار

ج : هر 20 هزار کیلومتر

د : هر بار تعویض روغن موتور

جواب : گزینه ی د

سوال 12 : سطح آب مخزن توصیه میشود هر چند وقت یکبار کنترل شود ؟

الف : هفته ایی یک بار

ب : یکبار در ماه

ج : روزی یکبار

د : هیچکدام

جواب : گزینه ی الف

سوال 13 : چه زمانی تایر نیاز به تعویض دارد ؟

الف : ارتفاع آج به کمتر از 5/1 میلی متر برسد

ب : ارتفاع آج به کمتر از 1 میلی متر برسد

ج : ارتفاع آج به کمتر از 2 میلی متر برسد

د : هر سال یکبار

جواب : گزینه ی ج

سوال 14 : محل تایر ها باید هر ........ تعویض نمود تا تمام آنها به طور یکسان تحت سایش قرار گیرند .

الف : هر 5 هزار کیلومتر

ب : هر 10 هزار کیلومتر

ج : هر 20 هزار کیلومتر

د : هر سه ماه یکبار

جواب : گزینه ی الف

سوال 15 : وضعیت باد تایر ها هر چند وقت یکبار باید مورد بررسی قرار گیرد ؟

الف : هر ماه یکبار

ب : هر سه ماه یکبار

ج : هر 5 هزار کیلومتر

د : هفته ایی یکبار

جواب : گزینه ی د

نمونه سوالات آزمون آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی

سوال 16 : کدام مورد موجب ساییدگی نامتوازن یا بیش از حد تایر ها میشود ؟

الف : تنظیم نبودن فرمان

ب : عدم تنظیم چرخ ها

ج : عدم تنظیم ترمز ها

د : همه ی موارد

جواب : گزینه ی د

سوال 17 : سیستم هدایت فرمان یا جلوبندی هر چند وقت یکبار باید توسط مراکز مجاز مورد بازرسی و کنترل قرار گیرد ؟

الف : یکبار در سال

ب : یکبار در ماه

ج : سه ماه یکبار

د : شش ماه یکبار

جواب : گزینه ی د

سوال 18 : چه زمانی سیستم هدایت و فرمان پذیری معیوب است ؟

الف : در صورتی که فرمان دارای خلاصی نباشد

ب : خلاصی ان بیش از حد مجاز باشد

ج : خلاصی آن حدود 2 یا 3 سانتی متر باشد

د : مورد 1 و 2

جواب : گزینه ی د

سوال 19 : در باتری های آبی میزان آب باتری

چه زمان مورد بررسی و کنترل میگیرد ؟

الف : هر 5 هزار کیلومتر

ب : هر 10 هزار کیلومتر

ج : هر 20 هزار کیلومتر

د : هر 15 هزار کیلومتر

جواب : گزینه ی ب

سوال 20 : مبدل کاتالیسی چه زمانی نیاز به تعویض دارد ؟

الف : هر 100 هزار کیلومتر

ب : هر 150 هزار کیلومتر

ج : بین 60 تا 80 هزار کیلومتر

د : بین 100 تا 150 هزار کیلومتر

جواب : گزینه ی ج

سوال 21 : این وسیله از ورود بخار های بنزین به فضای آزاد جلوگیری میکند .

الف : کاتالیست

ب : کنیستر

ج : فیلتر بنزین

د : فیلتر هوا

جواب : گزینه ی ب

سوال 22 : کنیستر هر چند وقت یکبار نیاز به تعویض دارد ؟

الف : هر دوسال یکبار

ب : هر سال یکبار

 ج : هر 6 ماه یکبار

د : هر بار تعویض روغن موتور

جواب : گزینه ی الف

نکات مهم و کلیدی:

مقدار حجم روغن موتور در خودروهای مختلف متفاوت است .در انواع مختلف خودروهای سواری ، مقدار این روغن میتواند بین 4 تا 6 لیتر باشد .البته این مقدار در هر خودرو دقیقا مشخص و معین میباشد .

عمر مطلوب روغن موتور بستگی به میزان استفاده از خودرو و همچنین کیفیت روغن خریداری شده دارد .روغن های معمولی در حدود 8 تا 10 هزار کیلومتر کارایی دارند .

دسته کم هفته ایی یک بار به وسیله ی یک بار به وسیله ی سیم یا گیج روغن ، سطح روغن موتور را کنترل نمایید .

توصیه میشود فیلتر روغن در هر 10 هزار کیلومتر پیمایش خودرو تعویض گردد.

هر زمان که روغن موتور تعویض میشود ضروری است که سطح روغن گیربکس نیز کنترل شود و در صورت کمبود روغن به آن اضافه شود .البته بعد از هر 30 هزار کیلومتر پیمایش (به طور تقریبی معادل یک سال ) توصیه میشود که روغن جعبه دنده به کل عوض شود .

دسته کم هفته ایی یک مرتبه در رادیاتور را باز کنید و سطح آب داخل آن را کنترل نمایید .اگر سطح آب بیش از 2 یا 3 سانتی متر افت کرده است ، در حد نیاز به ان آب اضافه کنید .توصیه میشود برای این کار از آب مقطر استفاده کنید .

آب رادیاتور و سیستم خنک کاری بهتر است سالی یک مرتبه تخلیه و سپس به طور مجدد آب گیری شود .و استفاده از ضد یخ به همراه ان نیز ضروری است .مایع ضد یخ علاوه بر جلوگیری از یخ زدگی آب نقطه ی جوش را نیز به تاخیر می اندازد .

ضد یخ همچنین در جلوگیری از زنگ زدگی رادیاتو و قطعات سیستم خنک کاری موثر است .

تسمه تایم دارای عمر مشخصی میباشد .عمر این تسمه بسته به نوع خودرو میتواند بین 60 تا 90 هزار کیلومتر باشد .

توصیه میشود در هر بار تعویض روغن موتور ، فیلتر هوا نیز تعویض کردد .

ارتفاع آج در تایر نو بیش از 9 میلی متر است ، در صورتی که این ارتفاع به کمتر از 2 میلی متر برسد توصیه میشود که تایر تعویض گردد .

توصیه میشود وضعیت باد تمامی تایر ها هر هفته مورد کنترل و بازدید قرار گیرد .کم بودن باد تایر مصرف وخت خودرو را افزایش خواهد داد.اگر باد تایر بیش از حد مجاز باشد ، سطح اتصال تایر با زمین در کمترین حد خود قرار میگیرد و فرمان پذیری تایر در چنین شرایطی مختل خواهد شد .

مواردی مانند تنظیم نبودن فرمان ، عدم تنظیم چرخ ها و عدم تنظیم ترمز ها میتواند موجب ساییدگی نامتوازن یا بیش از حد تایر ها شود .

کنیستر که جزو سیستم سوخت رسانی به موتور محسوب میشود از ورود بخار های بنزین به فضای آزاد جلوگیری میکند و عمر مفید ان حدود 2 سال میباشد .

منبع :
به این خبر امتیاز بدهید :
کلمات کلیدی :
  • رانندگی,
  • آئین نامه رانندگی,
هیچ نظری برای این خبر ثبت نشده است! اولین نفری باشید که نظری را ارسال می کند!
Captcha
بهترین آموزشگاه تعمیرات لوازم خانگی کدام است؟ image بهترین آموزشگاه تعمیرات لوازم خانگی کدام است؟ 1399/03/08

امروزه لوازم خانگی از پرکاربردترین لوازم در هر خانه می باشد که از تنوع و گستردگی بالایی برخوردار می باشد. امروزه با توجه به پیچیده شدن تکنولوژی به کار برده شده در لوازم خانگی همچنین افزایش قیمت آن تقاضا برای تعمیرات آن رو به افزایش است. همین امر باعث شده است تا دوره های تعمیرات لوازم خانگی پرطرفدار بوده و افراد بسیاری در آن ثبت نام نمایند.

امتیاز:
تعداد بازدید: 80

بهترین آموزشگاه نصب پکیج دیواری کدام است؟ image بهترین آموزشگاه نصب پکیج دیواری کدام است؟ 1399/03/08

امروزه در اکثر ساخت و سازهای جدید به جای تاسیسات گرمایشی سنتی و پرمصرف از شیوه های بروز مثل نصب پکیج دیواری استفاده می شود. به همین دلیل افرادی که در دوره آموزش نصب پکیج دیواری شرکت می کند می توانند کار نصب پکیج در ساختمان های مختلف را انجام دهند. دوره نصب پکیج در آموزشگاه های مختلفی برگزار می شود، و بهتر است برای تبدیل شدن به یک تعمیرکار حرفه ای به بهترین آموزشگاه نصب پکیج مراجعه شود.

امتیاز:
تعداد بازدید: 76

کیفیت در خرید انواع همزن بوش، قهوه ساز بوش و مخلوط کن بوش image کیفیت در خرید انواع همزن بوش، قهوه ساز بوش و مخلوط کن بوش 1399/02/29

لوازم خانگی بوش بسیار متنوع هستند، چرا که این شرکت علاوه بر تولید انواع جاروبرقی، ظرفشویی، لباسشویی، هود، فر و ... اقدام به تولید لوازم کوچک ولی ضروری منزل از جمله انواع همزن بوش، قهوه ساز بوش و مخلوط کن بوش نموده است که ...

امتیاز:
تعداد بازدید: 210

تاریخچه مختصر کنسول ها و بررسی و مقایسه کنسول بازی  PS4 Pro با X-Box One X image تاریخچه مختصر کنسول ها و بررسی و مقایسه کنسول بازی PS4 Pro با X-Box One X 1399/02/26

در سال 1972 وسیله ای به بازار آمد که اولین کنسول بازی خانگی بود که با یک کابل به تلویزیون متصل می شد. نام این کنسول بازی Magnavox Odyssey بود که اولین بازی آن پینگ پونگ بود ...

امتیاز:
تعداد بازدید: 324

 مانتو اداری باعث ایجاد نظم و یکپارچگی در محیط کار image مانتو اداری باعث ایجاد نظم و یکپارچگی در محیط کار 1399/02/13

پوشش و فرم اداری یکسان باعث افزایش اعتبار و برندینگ یک سازمان می شود. فرم اداری و مانتو اداری طراحی شده بر اساس سیاست های یک شرکت علاوه بر جلب اعتماد مشتریان در ایجاد رضایت و یکدستی بیشتر کارمندان نیز تاثیر مثبت دارد. انتخاب یک مانتو اداری ایده آل دارای فاکتورهایی مثل جنس، رنگ و سایز است که برای داشتن مجموعه ای متناسب باید به آن ها توجه کرد.

امتیاز:
تعداد بازدید: 276

کرونا سینماها را تعطیل کرد! سینمای خانگی بسازید!! image کرونا سینماها را تعطیل کرد! سینمای خانگی بسازید!! 1399/02/06

در دوره‌ای هستیم که شاید هیچ‌وقت تکرار نشود. توصیه پزشکان این است که فقط برای کارهای ضروری از خانه خارج شویم. بنابراین زمان مناسبی برای انجام کارهای عقب افتاده داریم اما از تفریح هم نباید غافل شویم.

امتیاز:
تعداد بازدید: 382

کرونا با اقتصاد چه می کند؟ ما با اقتصادمان چه کنیم؟ image کرونا با اقتصاد چه می کند؟ ما با اقتصادمان چه کنیم؟ 1399/01/25

کرونا آمد، ناغافل و بدون اخطار! ابتدا دست کم گرفته شد، ولی خیلی زود همه ابعاد زندگی بشر را که طی حدود یک قرن بشکل تدریجی و به اصطلاح مدرن و با ثبات در آمده بود را تحت تاثیر قرار داد. از زندگی شخصی و ارتباط فرد با فرد تا عمق اقتصاد و شرایط اقلیمی و جنبه های دیگر ...

امتیاز:
تعداد بازدید: 434

بررسی فرق هاست لینوکس با هاست وردپرس  صبا هاست image بررسی فرق هاست لینوکس با هاست وردپرس صبا هاست 1399/01/24

هاست وردپرس یک فضای اختصاصی است که کلیه آمکانات آن برای سیستم محتوای وردپرس شخصی سازی شده و مدیریت یک سایت وردپرسی به کمک آن آسان و البته مطمئن می شود. این هاست در رقابت با هاست لینوکس قرار دارد. ما در ادامه این متن به بررسی فرق هاست لینوکس با هاست وردپرس می پردازیم.

امتیاز:
تعداد بازدید: 635

آیا آی ماینر قانونی است ؟ بررسی سایت iminer.net image آیا آی ماینر قانونی است ؟ بررسی سایت iminer.net 1399/01/19

آی ماینر (iminer) یک شرکت معتبر ثبت شده ایرانی در حوزه اجاره ماینر و استخراج بیت کوین است که برای شما این امکان را فراهم می‎کند تا بدون نیاز به دانش فنی و صرف وقت ، به استخراج بیت کوین و همچنین کسب درآمد از طریق استخراج ارزهای دیجیتال بپردازید.

امتیاز:
تعداد بازدید: 474

صفر تا 100 کارت بازرگانی و کد اقتصادی image صفر تا 100 کارت بازرگانی و کد اقتصادی 1399/01/17

کسانی که به کارهای بازرگانی علاقمند هستند و قصد انجام مناقصات و مزایدات را دارند در اولین قدم باید اقدام به دریافت کارت بازرگانی نمایند.کارت بازرگانی در واقع مجوزی است که دارنده آن می تواند در عرصه و واردات و صادرات به تجارت بپردازد...

امتیاز:
تعداد بازدید: 454